Charter Members

Lion Ajad Shrestha (President)

Lion Krishna Raj Bhandari

Lion Dhruba Shrestha

Lion Sonam Sangpo

Lion Arjun Kumar Shrestha

Lion Narayan Batajoo

Lion Gyalpo Lama

Lion Dr.Basanta Tamrakar

Lion Badri P.Shrestha

Lion Krishan Mohan Shrestha

Lion Madhav Krishan Shrestha

Lion Ravi Ram Shrestha

Lion Bishow Ratna sHAKYA

Lion Rudra Prasad Koirala

Lion Jaya Ram Hamal

Lion Badri Jung Gurung

Lion Rajendra Giri

Lion Umesh Shrestha

Lion Bharat Kumar Tajha

Lion Binaya Tulachan

Lion Ram Chandra Thapa

Lion Saroj Vaidya

Lion Dr. Binod Tulachan

Lion Kamal Ma;;a

Lion Bishnu Acharya

Lion Rajendra  Bajimaya

Lion Mergendra Man Buddcharya

Lion Maheshwor RajBhandari

Lion Binod Gauchan

Lion Madhav Gautam